Zoals je wellicht al hebt gezien prijkt op deze website het familiewapen van de familie Pijnappels. De beschrijving voor het familiewapen is als volgt:

Familiewapen familie Pijnappels

 

 

Ecusson
(wapenschild)

in sabel (zwart) drie driebalken van goud; in het schildhoofd van goud 3 pijnappels van keel (rood), naast elkaar, de stelen omhoog

Bourlet
(wrong)
sabel en goud
Lambrequins
(dekkleden)
zowel heraldisch rechts als links goed en sabel
Bron Armorial Général V & H v. Rolland
Herkomst Brabant
Vermoedelijke
betekenis
De kleurencombinatie sabel/goud duidt op "eer en een lang leven". De dwarsbalken lopen horizontaal en zijn een symbool van hechtheid, steun en kracht, sterk van karakter. De pijnappels zijn een natuurlijk wapensymboom, omdat deze voorwerpen in de familienaam voorkomen.